DługonDługon

Odbiór jakościowy:

Wykonywanie w imieniu kupującego odbioru jakościowego partii towaru:

  1. ocena zgodności dostarczonej partii towaru z zamówieniem;
  2. wybór próby do badań,
  3. wykonanie badań organoleptycznych, w tym:
    • ocena zgodności zastosowanych materiałów (rodzaj, jakość, kolorystyka, sposób produkcji),
    • ocena jakości wykonania dostarczonego towaru (symetria elementów, jakość wykończenia, szwy, oś pięt, zgodność i symetria półpar, wysokość cholewek);
    • ocena zgodności dostarczonego towaru z deklaracjami sprzedającego.