Sporządzanie ekspertyz jakości obuwia i wyrobów kaletniczych na podstawie badań organoleptycznych lub metodami nie niszczącymi towaru:

Badanie i ocena:

  • prawidłowości rozwiązań konstrukcyjnych,
  • rodzaju i jakości zastosowanych materiałów,
  • metod i jakości wykonania,
  • zgodności towaru z deklaracjami producenta,
  • przyczyn powstawania uszkodzeń,
  • prawidłowości przeprowadzonych napraw.