DługonDługon

Wydawanie opinii rzeczoznawczej w zakresie:

  1. jakości partii obuwia i wyrobów kaletniczych,
  2. reklamacji konsumenckich dotyczących obuwia i wyrobów kaletniczych,
  3. prawidłowości użytkowania i przyczyn stwierdzonych uszkodzeń,
  4. wniosków z przeprowadzonych ekspertyz i badań.